mail: info@plastprodukt.cz
tel.: +420 583 224 589

Kontejnerové vodárny

Kontejnerové vodárny jsou moderní a levnou alternativou zásobování obyvatel pitnou vodou pro malé obce, hotely, rekreační střediska a továrny. Kontejnery lze využít i pro úpravu procesní vody v průmyslu, pro napájení kotlů atd. 

Technologie úpravy vody je umístěna ve standardních přepravních kontejnerech ISO o délkách 3/6/12 metrů nebo jejich kombinacích vybavených pro venkovní teploty od -40 °C do +50 °C. Při stanovení obsahu chemických látek a prvků ve vodě je možné navrhnout technologii tak, aby pracovala co nejefektivněji v provozních nákladech na vyrobený 1 m³ vody.

Kapacita vyrobené pitné vody se podle jednotlivých modelů pohybuje od 1 m³/h do 100 m³/h (obvykle větší počet kontejnerů). Jednotlivé modely se kromě kapacity odlišují zdrojem surové vstupní vody a její kvalitou.

  • Modely s nízkou energetickou náročností lze podle místních podmínek doplnit o dodávku obnovitelných zdrojů energie nebo o generátor elektrické energie na spalování benzinu či nafty.
  • Materiálové provedení hlavního technologického zařízení z plastů a potravinářské nerez oceli zaručuje dlouhou životnost kontejnerových vodáren.
  • Technologický proces je u všech typů a modelů řízen řídící jednotkou, která je již z výrobního závodu předprogramována na používání vybraných chemikálií, které jsou u konečného zákazníka běžně k dispozici.
  • Pro malé kapacity výroby pitné vody nemusí být technologické zařízení umístěno v kontejneru, ale v rámové konstrukci (skid mounted), ve které se i přepravuje. Toto řešení je podle místních klimatických podmínek vhodné tam, kde stačí pouze lehký přístřešek nebo jednoduchá stavba z místního materiálu. Výjimkou je stabilizátor tvrdosti pro RO, který je vyráběn pouze několika výrobci.
  • Obsluha kontejnerových vodáren spočívá pouze v pravidelném doplňování roztoků chemikálií, kontrole funkce pomocí polních analyzátorů a odběrem vzorků upravené vody pro autorizovanou laboratoř.
  • Vlastní kontejnerovou vodárnu lze na přání zákazníka doplnit o dodávku servisního kontejneru na skladování náhradních dílů a chemikálií, vybaveného sociálním zařízením.
  • Kromě kontejnerových vodáren na úpravu pitné vody vyrábí naše společnost na objednávku kontejnerové stanice pro filtraci vody na závlahy, chladicí vody a biologicky vyčištěné odpadní vody.

Stacionární úpravny vody

Technologie stacionárních úpraven vody je identická s technologií kontejnerových úpraven vody. Jediný rozdíl je to v
tom, že tato úpravna je nainstalovaná v novém nebo ve stávajícím stavebním objektu. Kontejnerové úpravny vody jsou však vhodnou alternativou pro doplnění stávající stacionární úpravny vody o další čistící stupeň odstraňující vysokomolekulární organické látky nebo např. arsen. 

Galerie

kontejnerové vodárnykontejnerové vodárnykontejnerové vodárnykontejnerové vodárnykontejnerové vodárnykontejnerové vodárnykontejnerové vodárnykontejnerové vodárnykontejnerové vodárnykontejnerové vodárnykontejnerové vodárnykontejnerové vodárnykontejnerové vodárnykontejnerové vodárnykontejnerové vodárnykontejnerové vodárnykontejnerové vodárnykontejnerové vodárnykontejnerové vodárnykontejnerové vodárnykontejnerové vodárnykontejnerové vodárnykontejnerové vodárny
Poslat nezávaznou poptávku