mail: info@plastprodukt.cz
tel.: +420 583 224 589

Čistírny odpadních vod

Opravy a rekonstrukce stávajících čistíren odpadních vod provádíme zejména změnou technologie a doplněním o jemnobublinnou aeraci.

Domovní čistírny odpadních vod

Dodávky domovních čistíren odpadních vod a balených čistíren odpadních vod jsou zajišťovány v rozsahu dodávaných velikostí od 2 do 150 trvale napojených osob, včetně montáže a následného servisu.

Součástí dodávky čistíren odpadních vod bývá napojení čistírny na stávající potrubí a dodávka odtokového potrubí včetně kontrolní šachty, případně dalších prvků dle projektu.

Co se zastaralou biodiskovou čistírnou? To je častou otázkou provozovatele, pokud tato čistírna již nevyhovuje svou funkcí, vykazuje vysoké náklady na provoz, zejména spotřebu el. energie, obsluhu a opravy mechanických částí. Jednoduchým řešením je právě zmíněná přestavba, při které jsou biodisky a veškeré mechanické části nahrazeny jemnobublinnou aerací.

Čistírna po změně technologie neobsahuje žádné mechanické prvky, veškeré činnosti zajišťuje vzduchové čerpadlo – dmychadlo, které se zpravidla umísťuje v samostatném objektu mimo čistírnu. 

Dodávané komponenty

Jsou vyráběné z plastu dle návrhu a požadavků zákazníka nebo dle původních dílů:

  • dosazovací nádrže
  • norné stěny
  • dělící přepážky
  • odtokové žlaby
  • hydropneumatická čerpadla – mamutky
  • samostatné nádrže a zásobníky

 

Veřejné čistírny odpadních vod

Vzduchotechnické potrubní rozvody bývají součástí dodávek aeračních systémů. Jsou dodávány v provedení z nerezové oceli, v některých případech je možné nerez nahradit plastem. Spoluprací s dodavateli dmychadel, která jsou používána jako zdroj vzduchu pro jemnobublinnou aeraci, jsme připraveni navrhnout aerační systém s optimálním zdrojem vzduchu a dodat technologii provzdušnění jako celek.

Výstavba a rekonstrukce aeračních systémů jsou velmi rozšířenou činností naší společnosti. Díky vysoce spolehlivému systému aeračního zařízení, který je tvořen trubkovými aeračními elementy s automatickým odvodněním, je tento systém vyhledáván tam, kde jiné systémy selhaly. Pro dlouholetou životnost a spolehlivost aeračního systému je důležitý jeho správný návrh s optimálním zatížením aeračních elementů. Rekonstrukce probíhá vždy ve spolupráci s provozovatelem na základě vyhodnocení konkrétních podmínek. Bývá spojena s demontáží stávajícího zařízení a jeho ekologickou likvidací. 

Odstranění zápachu nádrží a fekálních jímek lze řešit instalací jemnobublinné aerace. Pokud z technologického hlediska může být anaerobní proces zaměněn za aerobní, je možné instalovat aerační systém s elementy pevně kotvenými ke dnu nádrže nebo volně položenými na dně nádrže.

Galerie

veřejná ČOVveřejná ČOVveřejná ČOVveřejná ČOVveřejná ČOVveřejná ČOVveřejná ČOVveřejná ČOVveřejná ČOVveřejná ČOVveřejná ČOV - bublinný aerační systémveřejná ČOV - bublinný aerační systémveřejná ČOV - bublinný aerační systémveřejná ČOVveřejná ČOV - bublinný aerační systémČOVČOVČOVveřejná ČOVveřejná ČOVveřejná ČOVveřejná ČOVveřejná ČOVveřejná ČOVveřejná ČOVveřejná ČOVveřejná ČOVveřejná ČOVČOVdomovní ČOVdomovní ČOVdomovní ČOVdomovní ČOVdomovní ČOVdomovní ČOVdomovní ČOVdomovní ČOVdomovní ČOVdomovní ČOVveřejná ČOV
Poslat nezávaznou poptávku